понеділок, 14 грудня 2009 р.

Правила блогу. Колективна практична робота

Шановні читачі, дорогі гості!

Вміння правильно поводитись в суспільстві має величезне значення - полегшує налагодження контактів, сприяє досягненню взаєморозуміння, сприяє становленню дружніх стосунків. Ця ж істина діє і в віртуальному середовищі. Пропоную виконати невеличку колективну практичну роботу - разом скласти правила для учасників цього блогу. З Вашого дозволу я почну.
Правило 1. Не відволікатися від заданої теми.
Правило 2. Бути коректними, не вживати ненормативної лексики.
Правило 3. Критикувати ідеї, а не людей.
Продовжуйте, будь ласка!

вівторок, 8 грудня 2009 р.

Небезпечно в Інтернеті. Що робити?

Кожен з користувачів Інтернету сотні разів стикається з небезпечною інформацією - віконечка сатів "для дорослих", он-лайн іграшок, віртуальних наркотиків, з якогось дива, з'являються на літературних сайтах, в базах рефератів тощо. Навіть дорослим з їх обережністю, розвиненим критичним мисленням важко втриматись від спокус, а як же бути дітям?
Як Ви гадаєте, що з цим робити?

вівторок, 1 грудня 2009 р.

Інтернет з людським обличчям: гуманітарні аспекти, нетикет

Усе в житті еволюціонує, трансформується, розвивається, рухається... Не лишилася поза увагою цієї аксіоми і всесвітня мережа Інтернет. Згадаємо, чим був для нас Інтернет вчора – для більшості, засобом поширення інформації. Що таке Інтернет сьогодні? Це електронна комерція, де належне місце посідіє електронна торгівля; це IP-телефонія; потужні пошукові системи; електронна преса; дистанційні освітні ресурси; різноманітні мережеві розваги. Іншими словами, сучасний Інтернет – це робота, освіта, самоосвіта і дозвілля.

Так склалося, що на сьогоднішній день у суспільстві діють дві основні діалектично пов’язані тенденції розвитку – одна з них полягає у єдності, цілісності людства, а інша у створенні нових можливостей для всебічного розвитку індивідуальності, індивідуалізації особистості. Ці тенденції теж певною мірою вплинули на еволюцію ресурсів та послуг Інтернету. Мережа акцентує увагу на особистості, її потребах, інтересах. Враховуючи усе вищесказане, сьогодні ми повинні розглядати Інтернет ще й як особливе віртуальне середовище людських взаємин. Пропоную більш детально розглянути Мережу з точки зору віртуального „суспільства” зі своєю віртуальною мораллю.

До питання культури електронних комунікацій

Новітні технології в сучасному житті використовуються в усіх сферах людської діяльності. Завдяки цьому розширилися кордони і можливості спілкування, міжособистісні комунікації на сьогодні полонили віртуальний простір, змінили його, наблизили віртуальний сервіс до потреб особистості, якій надали змогу стати як активним учасником, так і творцем ресурсів і послуг віртуальної реальності, що зробило віртуальне товариство більш людним. Але чи більш людяним? Це питання на сьогодні турбує як провайдерів ресурсів та послуг віртуального простору, фахівців інформаційної галузі, так і звичайного користувача.

Використання технологій в будь-якій діяльності не відміняє етичних норм поведінки, моральності окремої людини чи соціальної групи, що існують в суспільстві. Тож, мета даної статті – розглянути основні позитивні та негативні аспекти, що мають місце в процесі електронних комунікацій через ігнорування етичних норм поведінки та сформулювати основні правила безпечного та ефективного спілкування для всіх видів електронних комунікацій.