середа, 24 березня 2010 р.

Сага триває... або Веб-спілкування та нетикет: ставлення бібліотекарів

Продовження посту „Веб-спілкування та нетикет: ставлення бібліотекарів та користувачів” 17 березня 2010 р.

Взяти участь в опитуванні погодились 176 фахівців бібліотечної справи, з них 96% зазначили, що етика має місце в мережі Інтернет. Проте, 4% спеціалістів зазначили, що етика недоречна у віртуальному світі.

На питання «Чи популяризуєте Ви культуру спілкування в Інтернеті?» 73% опитаних бібліотекарів відповіли «так», 27% – «ні». Дуже прикро, що колеги проігнорували наступне уточнююче питання, а саме, чому робота з популяризації правил спілкування в Інтернеті не здійснюється. Лише 1,6% респондентів зазначили, що їм бракує інформації і 2,4% потребують методичної допомоги.

Найбільш ефективні форми бібліотечної роботи, що сприятимуть популяризації правил ефективної, безпечної роботи в мережі серед юнацтва та молоді, колеги-респонденти вбачають в бесідах (59,8%) та консультаціях (56,2%). Урокам надають перевагу 25,4% опитаних, а наочні форми популяризації обрали лише 17,2% спеціалістів.

Державна бібліотека України для юнацтва обіцяє в найкоротші строки підготувати методичні матеріали для бібліотек мережі, що працюють з юнацтвом та молоддю, де буде враховано побажання юних респондентів та представників бібліотечної спільноти. Будемо чекати.

середа, 17 березня 2010 р.

ВЕБ-СПІЛКУВАННЯ ТА НЕТИКЕТ: СТАВЛЕННЯ БІБЛІОТЕКАРІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ

2009 року Державна бібліотека України для юнацтва організувала і провела Всеукраїнське соціологічне дослідження „Веб-спілкування та нетикет: ставлення бібліотекарів та користувачів”. Мені вдалося з достовірних джерел дізнатися про результати. Ділюся ексклюзивними даними.

Соціологічне дослідження здійснювалося у Волинській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській обласних бібліотеках для юнацтва, Чернівецькій ОУНБ, Закарпатській ОБДЮ, бібліотеках м. Києва, ДБУ для юнацтва.

вівторок, 2 березня 2010 р.

Комп’ютерний сленг. Leet. Смайли: знати, щоб розуміти

Трапляються ситуації, коли батьки не розуміють, про що говорять їхні діти з друзями по телефону, бібліотекарю-гуманітарію зачасту важко зрозуміти розмову програмістів між собою, людина більш старшого віку не завжди зрозуміє зміст повідомлення на молодіжному форумі. І річ тут не лише у вікових чи індивідуально-психологічних особливостях. Справа в слензі – діалекті, жаргоні, наборі фраз та висловів, що мають вузьке застосування та не є граматично правильними словами в мові. У сучасному Інтернеті досить поширеним є комп’ютерний сленг – своєрідна „мова”, що виникла з появою електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) у США 1946 р. З розвитком ЕОМ в Україні теж почала зароджуватися специфічна мова, якою спілкуються комп’ютерники-професіонали. Порівняно молодий вік спеціалістів, які задіяні в цій сфері професійної діяльності, популярність комп’ютерів та Інтернету у молодіжному середовищі, схильному до вживання жаргонних висловів, визначили моду на комп’ютерний жаргон серед користувачів всесвітньої мережі. Знання сленгу, жаргону, що дуже часто використовує молодь під час спілкування в електронних комунікаціях допоможуть уникнути численних непорозумінь, неоднозначного тлумачення інформації.

Серед школярів та геймерів популярним є Leet або leet speak – різновид арго, що є дуже поширеним в он-лайнових іграх, для якого характерна повна або часткова заміна літер в словах цифрами та псевдографікою. Leet не призначений для усної мови, лише для письмової. Він є невід’ємною складовою Інтернет-культури і набуває повноцінного статусу віртуального сленгу.

Окрім оговорених лінгвістичних об’єктів, невід’ємним атрибутом віртуального спілкування стали смайлики.
Смайл, емотикон або емограма – це графічний символ, що використовується для вираження емоцій. Емотикони (від англ. „emoticon” = “emotion icon” – емоційна іконка або, як їх часто називають у просторіччі – „смали”, „смайлики” (від англ. “smiley” – посмішка :)). Під час електронної комунікації смайлики використовують для відтворення настрою повідомлення.

Одна з перших спроб використання топографічних конструкцій для вираження емоцій була зроблена ще у 1881 р. редакцією американського гумористичного журналу “Puck.” 1953 р. Смайлики зявляються на шпальтах газети “New York Herald Tribune”, де їх використали у рекламі художнього фільму “Lili”. Масштабна експансія смайликів у друкованому тексті почалася з виникненням Інтернету. За короткий проміжок часу Інтернет-спільнота успішно адаптувала певні символи через їхню простоту та легкість написання, адже їх можна зобразити топографічними знаками, що розміщені на клавіатурі. Смайлики увійшли до графічно-стилістичного атрибуту нетикету.

Запропоновані посилання допоможуть усім бажаючим глибше зануритися в тему.


Гавлюк, Д. Матеріали для словника українського комп’ютерного сленгу [Електронний ресурс] / Д. Гавлюк. – Електронні текстові дані. – [Україна], 200?. – Режим доступу: http://trypillia.narod.ru/articles/sl.htm. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2010.

Каліберда, Є. Комп'ютерний сленг [Електронний ресурс] / Є. Каліберда // МГО "КРОТУС". – Електронні текстові дані. – Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.krotus.org/it/humor/184-slang. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2010.

Кіпень, С. В. Смайлики як візуально-смислові конструкції віртуального спілкування [Електронний ресурс] / С. В. Кіпень; ЛДФА // [Нова філологія : науковий журнал] . – Електронні текстові дані. – [Україна], [2009]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Novfil/2009-34/205-210.pdf. – [№ 34]. – С. 205 – 210. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр., англ. – Перевірено: 24.01.2010.

Кіпень С. “LEETSPEAK” як основний спосіб спілкування геймерів у віртуальному просторі [Електронний ресурс] / С. Кипень; Львівська державна фінансова академія // [Вісник Львівського університету]. – № 16. – Електронні текстові дані. – Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Natural/VLNU/In_mov/2009_16/articles/Kipen.pdf. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2010.
Классика рулящих комментов [Текст] // Internetua : е-война. – [Украина], 2008. – № 1. – С. 77 – 79.

Кондратюк, О. Молодіжний комп’ютерний сленг батьків [Електронний ресурс] / О. Кондратюк // Острів знань; ін-т обдарованої дитини. – Електронні текстові дані. – 200?. – Режим доступу: http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=3135&Itemid=-5#7. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2010.

Особливості комп’ютерного дискурсу [Електронний ресурс]. – Електронні текстові дані. – 200?. – Режим доступу: http://site-lucky.boom.ru/oscody.html. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2010.

Підручник з комп'ютерного сленгу для батьків [Електронний ресурс] : зрозумійте, як ваші діти спілкуються в онлайні для того, щоб захистити їх // Корпорація Microsoft. – Електронні текстові дані. – 2010. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/ukraine/athome/security/children/kidtalk.mspx. Загол. з титул. екрану. – Мова: англ., рос., укр. – Перевірено: 08.02.2010.

Смайл [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електронні текстові дані. – [Україна], 2009. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Смайл. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр., рос., англ. та ін. – Останнє оновлення: 10.04.2009.

Смайлики [Електронний ресурс] : галерея лучших смайликов сети / Smiles2k.NET. – Електронні текстові дані. – 2006 – 2008. – Режим доступу: http://smiles2k.net. – Загол. з титул. екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 24.01.2010.

Список смайлів [Електронний ресурс] // Глобальне співтовариство Єдності = Global Oneness : co-creating a happy world / Jelsoft Enterprises Ltd. – Електронні текстові дані. – [Україна], 2000 – 2009. – Режим доступу: http://www.experiencefestival.com/forum/misc.php?do=showsmilies&language=uk. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр., рос., англ. та ін. – Перевірено: 24.01.2010.

Хіль, Н. П., Хіль І. Л., Дерев’янко Г.І. Пошук шляхів перекладу англійського комп’ютерного сленгу на українську мову [Електронний ресурс] / Н.П. Хіль, І.Л. Хіль, Г.І. Дерев'янко; КУЕІТУ // Нові технології. – Електронні текстові дані. – Кременчук, 2002 - 2007. – Режим доступу: http://n-tech.kueitu.com/view.html_266. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2010.

Чирвоний, О. С. Скорочення в англомовному комп’ютерному лексиконі [Електронний ресурс] / О. С. Чирвоний; Запорізький нац. ун-т // [Нова філософія : наук. журнал]. – [№ 34]. – С. 256 – 259. – Електронні текстові дані. – [Україна], [2009]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Novfil/2009-34/256-259.pdf. Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2010.

Щур, І. Особливості українського комп`ютерного жаргону [Електронний ресурс] / І. Щур // Лінгру : сайт лінгвістичного гуртка; Cyber Dream Webworks. – Електронні текстові дані. – [Україна], 2001. – Режим доступу: http://www.philolog.univ.kiev.ua/Lingur/art_16.htm. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Останнє оновлення: 24.03.2003.

Boris. Ком'ютерний сленг [Електронний ресурс] / Boris. – Електронні текстові дані. – [Біла Церква], 2007. – Режим доступу: http://borisroman.blogspot.com/ . – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2010.

Proud-to-be-Ukrainian: Українські смали [Електронний ресурс] / Proud-to-be-Ukrainian.com. – Електронні текстові дані. – [Україна], 2005 – 2007. – Режим доступу: http://www.proud-to-be-ukrainian.com/smiles.php. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр., англ. – Останнє оновлення: 24.01.2010.

Smajliki.ru [Електронний ресурс] . – Електронні текстові дані. – 200?. – Режим доступу: http://smajliki.ru. – Загол. з титул. екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 24.01.2010.