середа, 14 вересня 2011 р.

З чого народжується Творчість?


мал. "Творчість"

Людство розвивається безпосередньо через свою творчість, накопичуючи досвід, перетворюючи його та створюючи нові знання.

Особистий досвід людина накопичує починаючи з дитинства, спираючись на знання своїх батьків та всього людства.

Існує популярна думка "Навіщо створювати щось нове, якщо вже все давно придумали?"

Можливо створити щось нове дуже складно, але переосмислити факти або події, думки інших людей та висловити свій погляд, думки з цього приводу досить реально!

До того ж Ви можете включати у свою творчість уривки творів та думок інших людей, але за умовою, що Ви не перекрутите їхні висловлювання та зробите посилання на їхню творчість.

В наведеній схемі-малюнку "Творчість" пропоную Вам осмислити розмежування між власною, загальною та запозиченою творчістю.

Малюнок створено за матеріалами статті:
Stolley К. Is It Plagiarism Yet?[Електронний ресурс]/Karl Stolley, Allen Brizee. - Елекрон. текст. данні. - Режим доступу: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/02, вільний. - Назва з екрану. - Мова: англ. - Стаття від 21.04.2010. - Перевірено: 14.09.2011.